444 7 393

Yenilikçi ve dinamik doğal gaz dağıtım şirketi

Bursagaz, 1992 yılında BOTAŞ tarafından doğal gaz satışı yapmak amacıyla kurulmuş; 2004 yılında özelleştirilmiştir. Ardından 2008 yılında çoğunluk hisseleri EWE Turkey Holding tarafından satın alınmıştır.

Bursagaz, özelleştirmenin ardından yatırımlarını hızlandırılarak, 1.650 km’den devraldığı şebeke uzunluğu kısa sürede 5.500 km’ye çıkarmıştır. Altyapı yatırımlarıyla şebeke optimizasyonu sağlayan Bursagaz, 281.000 BBS’ten devraldığı abone sayısını 850.000 BBS’e çıkartarak önemli bir başarıya imza atmıştır.
 

Geçen 23 yılın ardından Bursagaz bugün Türkiye’nin en büyük üçüncü özel doğal gaz dağıtım şirketi haline gelmiştir. Bursagaz kurumsal yönetim stratejileri kapsamında operasyonel ve yönetsel süreçlerini destekleyecek pek çok yatırımı da hayata geçirerek sektöründe rol model olmuştur. Eğitim, kültür ve sportif alanlarda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren şirket, sadece operasyonel ve ekonomik anlamda değil aynı zamanda topluma katkı sağlayan bir vizyonla çalışmalarını sürdürmektedir.
 

Teknoloji odaklı yönetim anlayışı ile Türkiye’deki örnek uygulamaları hayata geçiren Bursagaz bütünleşik şebeke yönetim anlayışında kıyas alınan bir kuruluştur. Sürekli ve güvenli doğal gaz arzı sağlama ana stratejisi kapsamında devreye aldığı SCADA, CBS ve YOLBİL projeleri ile hem şebekesinin her noktasını kontrol altında tutan hem de etkin ihbar yönetimini sağlayan Bursagaz, müşteri hizmetleri alanında da projeler geliştirmeye devam etmektedir. Yaklaşık 11 milyon evrak, dijital ortama aktarılmış ve SAP ile entegrasyonunun sağlanması ile müşteri verileri maksimum düzeyde erişilebilir hale gelmiş, devreye alınan online sayaç okuma uygulaması ile sektörde önemli bir yenilik hayata geçirilmiştir. Bunun yanı sıra, teknoloji ve yenilikçilik alanlarına odaklanan Bursagaz, faturaların 2. nüshalarının basılmayarak dijital ortamda Maliye Bakanlığı’na gönderilmesini sağlayan EFKS ve e-fatura uygulamaları kapsamında Türkiye’de bu alanda ilk 6 şirketten biri olmuştur. Doğaya ve çevreye karşı sorumlu yönetim anlayışını tüm iş süreçlerinde ortaya koyan Bursagaz, işletme operasyonları içerisinde kullandığı CNG’li aracı ve dolum istasyonu ile örnek bir uygulamayı da hayata geçirmiştir.
 

Bursagaz, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikâyet ve Memnuniyet Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri sertifikasyonuna sahip olup, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulamalarının sertifikasyon çalışmalarını tamamlamıştır.
 

Müşteri hizmetleri yapılanmasında yenilikçi bir yaklaşım olan Ofissiz Hizmet İş Modeli 2013 yılı Haziran ayı itibariyle devre alınmıştır. Bu proje kapsamında yenilenen çağrı merkezi, en son teknolojik altyapı ve donanım araçları; konusunda uzman 40’ın üzerinde müşteri temsilcisi ile Bursa halkının her türlü talep, öneri ve şikâyetine çözüm üretmektedir. Bursagaz müşterileri, Müşteri Merkezleri’ne gitmeden Çağrı Merkezi’n arayarak deneyimli müşteri temsilcileri aracılığıyla tüm işlemlerini kolayca yapabilme imkânı bulmaktadır.
 

Türkiye dağıtım sektörünün tek GRI A+ Sürdürülebilirlik Raporu’nu 2014 yılında yayınlayan Bursagaz, 2013 yılında mükemmellik çalışmalarına entegre ettiği Great Place to Work modellemesi ile insan kaynakları süreçlerinde basamakları daha hızlı tırmandığını kanıtlayarak 2013 yılında Türkiye’de ilk kez düzenlenen Great Place to Work Türkiye’nin En İyi İşverenleri Yarışması’nda 50-500 çalışan kategorisinde üçüncü, 2014 yılında ise başarı skalasını arttırarak birinci en iyi işveren olarak seçilmiş, aynı zamanda ulusalda enerji sektörünün en iyi işvereni olarak aldığı ödülle adını altın harflerle yazdırmıştır. Türkiye’yi ulusal şirket olarak Avrupa’da da temsil eden tek şirket olan Bursagaz, 2013 yılında Great Place to Work Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesinde 49’uncu sırada yer alarak ilk 50’de yer alan ilk Türk şirketi olma özelliğini de taşımaktadır. 2012 yılında başlattığı İnsan Kaynakları süreçlerini kapsayan Dönüşüm Projesi’nin akabinde; ortaya sunduğu çalışmaların uluslararası alanda geçerliliğini tescillemek amacıyla IIP- Investors in People (İnsana Yatırım Yapanlar) standardizasyon alanındaki çalışmalarına hız kazandırmış ve 2014 yılında ulusal enerji ağının ilk ve tek IIP sertifikasına sahip olan şirket unvanını kazanmıştır.
 

www.bursagaz.com