444 7 393

Sanayi tesislerinin en önemli maliyetlerinden biri de enerji maliyetidir.

Günümüzde enerji verimliliği, hem maliyetlerin azaltılması hem de çevresel performansı arttırılması açısından önemi gittikçe artan bir kavramdır.

Örnek enerji verimliliği çalışmaları

Isı enerjisinin iletildiği yüksek sıcaklıklarına sahip materyallerin yüzeyinden ışınım ve taşınım yoluyla kayıplar meydana gelmektedir. İzolasyon uygulaması ile kaybolan bu ısının %80’i engellenebilir. Aydınlatma armatürlerinin daha az enerji tüketen armatürler ile değişimi, hareket sensörlerinin uygulaması ile aydınlatmanın kontrolü ve gün ışığı aydınlatma sistemlerinden yararlanılmasıyla elektrik tüketiminde tasarruf sağlanabilir. Değişken yükte çalışan elektrik motorlarına invertör uygulaması yapılması halinde enerji tasarrufu sağlanabilir. Atılan yüksek sıcaklıktaki akışkanların ısısı tekrar kullanılabilir. Sanayi tesislerinde yardımcı işletmelerde kullanılan cihazların ihtiyaç kapasitesinden daha büyük seçilmesi düşük verimlerde çalışmasına neden olmaktadır. İhtiyaca uygun arıtma sistemleri sayesinde enerji ile birlikte su tüketiminde de tasarruf sağlanabilir. Güneş enerjisinin ısı ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılması değerlendirilmelidir. Enerji maliyeti uygunluğundan dolayı doğalgaz ile elektrik üretimi, soğutma ısı enerjisi üretimi, basınçlı hava üretimi projeleri gerçekleştirilebilir.

Ön Etüd

Üretim, enerji tüketim verileri, enerji tüketen tüm cihazların listesi, mimari, mekanik ve elektriksel projelerin incelenmesi sonrası uzmanlar tarafından yapılan saha ziyareti yapılır. Tüm gözlemler ışığında enerji verimliliğini arttırıcı potansiyeller ile birlikte ön etüd çalışması yapılır.

Etüd

Etüd çalışmasında, üretim ve enerji tüketim verileri, mimari ve tesisat projeleri ışığında yapılan ilgili sektörde konusunda uzman personeller ile birlikte saha ziyareti yapılır. Tespit edilen projeler için spesifik ölçümler yapılır. Ölçüm sonuçları doğrultusunda yapılan fizibilite çalışması ile birlikte yatırım maliyetleri ve geri dönüş süreleri belirlenmiş olur.

Detay Etüd

Tesise ait üretim, enerji tüketim verileri, enerji tüketen cihazların kurulu güçleri ile birlikte mimari, elektriksel ve mekanik projeler incelenir. Konusunda uzman ekip ile tesis ziyareti gerçekleştirilir. Yeni üretim teknolojileri, tespit edilen işletme yanlışlıkları, tüketim profili doğrultusunda potansiyel iyileştirme projeleri tespit edilir. Bu veriler doğrultusunda gerekli ölçümler yapılarak fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede tesisin tümünde yapılabilecek iyileştirmeler rapor halinde müşteriye sunulur.

EWE, Enerji Verimliliği çalışmalarını Türkiye’de markası altında yürütmektedir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.