444 7 393

Yeni Teknolojiler

İnsanların yaşam alanları oluşturan binaların ısıtma, soğutma ve işletme yükleri azaltırak enerji verimliliği sağlamak mümkündür. Yeni teknolojiler, yanlış işletme yöntemlerinin düzeltilmesi ve gerçek enerji tüketimlerine göre sistem tasarımının değiştirilmesi ile verimlilik artışı gerçekleştirilebilir.

Ön Etüd

Ön etüd çalışması sayesinde, enerji tüketim verileri ve konusunda uzman kişilerin tecrübelerine dayalı gözlemleri, mevcut mimari, elektriksel ve mekanik tesisat projeleri ile enerji verimliliği artışı sağlayabilecek noktaları belirlemek mümkündür. Bu sayede hem yapılan temel yanlışlıkların önüne geçilebilir hem de enerji maliyetleri azaltılmış olur.

Etüd

Etüd çalşması ile enerji tüketimleri ve proseslerin uzman kişiler tarafından yerinde gözlemleri sonucu potansiyel fırsatlar tespit edilir. Daha sonra belirlenen fırsatların detaylı fizibilite çalışmaları için spesifik ölçümler yapılır. Kalibrasyonlu cihazlar ile yapılacak mekanik ve elektriksel ölçümler sonucu elde edilen veriler ile fizibilite çalışmaları hazırlanmaktadır.

Detay Etüd

Detay etüd çalışması, binaya uygun yeni teknolojileri uygulanabilirliğini, hatalı işletim yöntemlerinin belirlenmesi ve tüketim profiline uygun tasarım proje çalışmalarını içerir. Enerji tüketim verileri, mevcut tesisat ve yerleşim planları, tüm proses aşamaları, branşlardaki uzmanların saha çalışmasındaki tespitleri ile elde edilen veriler detaylı olarak incelenir. Enervis 360’ Enerji Analizi sonucu verimsizlik tespit edilen tüm ekipmanlar belirli zaman aralığında ölçülmektedir. Elde edilen ölçüm sonuçları doğrultusunda uygun projelendirme yapılarak, yatırım maliyeti ve geri dönüş süreleri hesaplanmaktadır. Bu çalışma sonucunda binanın tüm enerji tüketim noktaları gözden geçirilerek, gerçek enerji verimliliği potansiyeli tespit edilmiş olacaktır.

EWE, Enerji Verimliliği çalışmalarını Türkiye’de markası altında yürütmektedir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.