444 7 393

EWE Enerji, insan kaynakları politikası çerçevesinde çalışanlarını kıymet olarak değerlendirmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI VİZYON VE MİSYONU
Şirketimizin istikrarlı başarısındaki en büyük etken olarak gördüğümüz çalışanlarımızın gelişimi ve mutluluğu, EWE Enerji için büyük önem taşımaktadır. İnsan Kaynakları birimimiz bu önemin bilinciyle; doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek ve çalışanlarımızın daima kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak için çalışıyor. Şirket olarak; seminer, konferans, rotasyon, yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerle çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini destekliyor, adil bir sistem ile performans değerlendirmesi yapıyoruz. Ücret politikamızı ücret yönetiminin temelini oluşturan iş kademelerine göre belirliyor, sektörde rekabetçi ücret politikasını benimsiyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın iş-özel yaşam dengesini önemsiyor, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalar geliştirmeye özen gösteriyoruz.
 
KURUMSAL ÖĞRENME ANLAYIŞI

EWE Enerji'nin kurumsal öğrenme anlayışı ile yapılandırdığı insan kaynağı, şirketin etkinliğini ve verimliliğini mümkün olan en üst seviyede devam ettirmekte büyük pay sahibidir.
Şirketin kurumsal öğrenme anlayışı işe girişte sunulan oryantasyon eğitiminden başlayarak “Çalışan Paylaşım Toplantıları” ile sürmekte, toplantılar düzenli bir şekilde belirli periyodlarda gerçekleştirilmektedir.

 

İŞE ALIM SÜRECİ
EWE Enerji İK politikası gereği çalışanlarına ırk, din, dil, cinsel tercih ve cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsat ve imkânlar sunmaktadır.
EWE Enerji, İnsan Kaynakları alanında “tercih edilen iş yeri” olmayı hedeflemekte; rekabetin arttığı iş ortamında potansiyel gördüğü çalışanları bünyesine katmak için etkin işe alım süreçleri uygulamaktadır.
EWE Enerji İK departmanı, üniversitelerde iş hayatı, İnsan Kaynakları uygulamaları gibi konularda eğitimler vermekte, gençleri iş hayatına hazırlamak amacıyla seminerler düzenlemektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmaların ortak hedefi, genç yetenekleri, EWE Enerji bünyesine kazandırarak, insan kaynağı yapısının profesyonel niteliklerini sürdürülebilir kılmaktır.

 

ÇALIŞAN HAKLARINA SAYGI

EWE Enerji'nin İK alanındaki temel prensipleri; açıklık, sürdürülebilirlik ve çalışan haklarına saygı göstermektir.
Yıllık bazda gerçekleştirilen çalışan memnuniyeti anketi ile çalışan memnuniyeti ölçülmekte, yönetim anlayışından eğitimlere, iç iletişimden çalışma koşulları, sosyal haklar ve ücretlere kadar her türlü kriter çalışan değerlendirmesine sunulmaktadır.
Anket sonucunda çalışan memnuniyetinin düşük olarak tespit edildiği konular hakkında çalışmalar yapılmakta ve iyileştirmelere gidilmektedir.

 

MUTLU ÇALIŞANLAR
EWE Enerji'nin önem verdiği konuların başında, çalışanların memnuniyeti ve Şirket’e olan bağlılığı gelmektedir. Bu bağlamda çalışanlar arası iletişimi, motivasyonu ve memnuniyeti artırmak adına şirket bünyesinde çeşitli spor organizasyonları ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.
Ayrıca iftar, piknik gibi organizasyonlara çalışanların aileleri de davet edilmekte, kurumsal aidiyetin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

 

EWE ENERJİ ÇALIŞANLARINA NE SUNAR?
Genç, Dinamik ve Eğlenceli Bir Ekip ile Esnek Bir İş Ortamı
Mesaiden Sonra Kullanıma Açılan Playstation Oyun Konsolu ve Lig Maçlarını İzleme İmkanı
Zengin Ödüllendirme ve Takdir Programları
Çalışan Asistan Programı
Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Kulübü
İş – Özel Yaşam Dengesini Destekleyen Zengin İzin Politikası ve Çalışma Saatlerini Esnetme Özgürlüğü
Rekabetçi Ücret Politikası
Mesleki ve Kişisel Gelişime Güçlü Şirket Desteği
Yabancı İngilizce Eğitmen ile Her Çalışana Ofiste İngilizce Eğitim